Moderaterna sitter fastlåsta med Sverigedemokraterna i knät

UTTALANDE. Med anledning av Christian Orsings (M) artikel på aktuella frågor 31/1 2024 är det tydligt att styret i Helsingborg har tappat styrfart. Förslagen är få och viljan till samarbete är liten.

Förra veckan antog kommunfullmäktige stadens Mark- och boendeprogram. Det är inte vilket dokument som helst utan den stora plan som utgör en karta för hur staden ska utvecklas.

I programmet visar politiken vilka områden som ska utvecklas, hur de ska utvecklas och vilka idéer som ska vara gällande när stadens väg fram till 2027 ska stakas ut.

Under arbetet fram till att ett färdigt program har intresset från Moderaterna och Sverigedemokraterna, som utgör den majoritet som Christian Orsings styre vilar på, att lyssna på någon annan än de egna varit obefintligt.

Vi socialdemokrater har fått information men inte fått någon möjlighet att påverka hur programmet ska se ut. Trots att det löper över mandatperioden och trots att vi är stadens största parti med över en tredjedel av rösterna i kommunen. Vi har dessutom ökat i de senaste två valen samtidigt som Moderaterna backat – rejält. En mer ödmjuk person hade nog funderat en eller två gånger över stabiliteten i det egna regeringsunderlaget innan man talar om ”en ny tydlig kurs” som om styrets politik skulle utgöra någon form av paradigmskifte i stadens utveckling.

Det nya mark- och boendeprogrammet är dock inget skifte av paradigm i ordets rätta mening. Programmet är bara en justering av samma misslyckade politik som gjort att hyrorna är höga och att staden står inför utmaningar som segregation och utanförskap medför. Det också är anledningen till att vi ville göra så pass stora ändringar till skillnad från det förra Mark-och boendeprogrammet.

I inledningen till Christians svar skriver han att han välkomnar ”den debatt som uppkommit om stadens utveckling” och att han anser att den är viktig. Om Christian Orsing verkligen anser att det är viktigt att diskutera de planer som styr staden varför bjuder han då inte in till förhandling innan vi ska gå till beslut? I stället fick vi oppositionspartier ta ställning i efterhand där vi också lade fram 53 ändringsyrkanden som skulle gjort programmet bättre.

Moderaterna röstade ner allihop vilket tydligt visar att de bara vill ha breda överenskommelser så länge alla förslag kommer från dem och vi går med på vad de säger.

Men i en sak är vi eniga med styret. Skillnaderna är tydliga mellan blocken. Moderaterna sitter fastlåsta med Sverigedemokraterna i knät vilket göra att man inte kan gå framåt då Sverigedemokraterna är ett parti som snarare vill bakåt än framåt i utvecklingen.

Helsingborg förtjänar bättre. En stad som skapar möjligheter åt dess invånare istället för att som nu stå vid sidlinjen och hoppas på att någon annan gör mål.

Jan Björklund, den 31 januari 2024

 

Christian Orsings inlägg i HD

 https://www.hd.se/2024-01-31/de-rodgrona-saknar-en-gemensam-vision-for-helsingborg

facebook Twitter Email