Valanalysarbetet påbörjas

Nu påbörjas arbetet med att analysera valrörelsen 2018. I gruppen som leds av Ingela Andersson, ingår även Oskar Fridolf, Olle Borg, Jenny Lindblom, Fredrik Augustsson, Kenth Hellqvist, Bengt Olsson och My Rosell. Sekreterare i gruppen är Anders Svärd och arbetet beräknas vara färdigt att presentera vid årsmötet den 16 mars.

facebook Twitter Email