Pressmeddelande: Vi vill se parkeringstillstånd för hemtagningsteamet och hemvårdenspersonal

Personal som arbetar i hemtagningsteamet och inom hemvården ska kännas sig trygga med att de kommer att hitta en parkeringsplats när det kommer fram till vårdtagaren. Tyvärr ser det inte ut så idag,- ” Tvärtom är det vanligt att personalen ofta inte vet om det kommer finnas en parkeringsplats i närheten när de anländer till en vårdtagare”, säger Ali Shibl 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden

En situation som givetvis förorsakar stress och kan kategoriseras som ett arbetsmiljöproblem. Personalen har i den situationen två val. Antingen komma försent till vårdtagaren eller riskera parkeringsböter. För många i hemvårdspersonalen och hemtagningsteamet blir valet att hellre riskera böter. Så vill vi socialdemokrater inte ha det. Både personalen och vårdtagaren ska kunna känna sig trygga med att hjälp levereras i tid utan risk för parkeringsböter för de anställda.

Stadsbyggnadsförvaltningen har möjlighet att ge tillstånd till personalen att använda stadens mark att parkera på utan att risker böter. En möjlighet som gynnar personalen inom både hemtagningsteamet och hemvården eftersom det skapar förutsättningar för dem att utföra sitt arbete utan onödig stress. En stress som många gånger smittar av sig på vårdtagaren.

I samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen borde riktlinjer för hur det ska fungera rent praktiskt kunna tas fram. Detta för att skapa en god arbetsmiljö åt de anställda och en god och trygg vård för vårdtagarna.

 

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Staden har möjlighet och ska därför vara behjälplig att se till att hemtagningsteamet och hemvårdspersonalen ska vara säkrade parkeringsmöjligheter när de är i tjänst.

Ingela Andersson (S) vice ordförande i Helsingborgshem säger:

  • Helsingborgshem borde också tillåta fordon i tjänst få tillstånd att parkera på sin mark. För oss socialdemokrater är det självklart att vara med och underlätta så att personalen får en bra arbetsmiljö och vårdtagarna får den omsorg de behöver.

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden säger:

  • Vård- och omsorgsförvaltningen håller på och ser över arbets- och parkeringsförhållanden och vi vill givetvis se en lösning på problemet snarast. Det är inte rimligt att personalen ska risker böter eller de gamla och sjuka ska vara oroliga för att det inte får vård och omsorg i tid.
facebook Twitter Email