Pressmeddelande: Valdagen ett nederlag för demokratin

På kommunfullmäktiges sammanträde i oktober behandlades folkomröstningen om Öresundskraft, där en majoritet av församlingens ledamöter röstade ja till en folkomröstning. Tyvärr röstades även den 12 januari igenom som valdag tillsammans med ett förslag som minskar möjligheten till att förtidsrösta inom flera valdistrikt där Helsingborgs byar är särskilt drabbade.- Att valdagen blir den 12 januari visar på ett demokratiskt underskott jag kommer därför att ställa en interpellation till Valnämndens ordförande, säger Jan Björklund (S) Kommunalråd.

Det finns tre lagar som är med och styr över hur en kommunal folkomröstning ska genomföras. Skillnaden från ett ordinarie val är att en kommunal folkomröstning är mindre detaljstyrd. Det är bland annat inte reglerat hur långt i förväg det ska vara möjligt att förtidsrösta. Däremot är det fortfarande tydligt i lagtexterna att det åligger Helsingborgs stad att se till att folkomröstningen är tillgänglig. Ansvaret att se till att demokratin stärks finns formulerat i Valnämndens reglemente och det innebär enligt vår uppfattning att se till att val sker i en demokratisk anda och då är tid och plats avgörande.

Margareta Liljedahl Eriksson (S) vice ordförande i Valnämnden säger:

  • Vid ordinarie val är det lagstyrt att det ska vara möjligt att förtidsrösta arton dagar innan valdagen. Här har den möjligheten kortats ned avsevärt. Först från och med den andre januari kommer det vara möjligt att förtidsrösta.
  • Vi har starka demokratiska system som är skapade för att bevara folkets inflytande. Men jag är rädd för att det vi nu bevittnar är en smygande underminering av folkets verktyg

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Det är tråkigt att det moderatledda styret är så ointresserade av folkviljan. Jag kan inte tolka deras agerande på något annat sätt. Att bestämma valdagen till den 12 januari, -att tillåta att flera vallokaler plockas bort och att möjligheten till att förtidsrösta bantas till hälften av dagarna är inte att visa respekt för folkviljan och demokratin.

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email