Pressmeddelande:  Fritidsbank i Helsingborg

Vi socialdemokrater anser att Helsingborg har allt att vinna med att det finns en fritidsbank på plats i staden. Det är en satsning som både främjar folkhälsa och miljö. Det blir ett återbruk och ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det öppnar upp för såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för uteliv i naturen.

Den första Fritidsbanken öppnade upp i Värmland 2013 och sedan starten har det öppnats upp fritidsbanker över hela Sverige. Senast igår kunde vi läsa om att Landskrona kommer att satsa på att öppna upp en fritidsbank. Syftet med fritidsbankerna är att samla in utrustning från privatpersoner, föreningar och företag för att låna ut den gratis, precis som ett bibliotek i upp till fjorton dagar.

Erfarenhet visar att nya målgrupper nåtts som tidigare inte har engagerat sig i föreningsverksamhet genom att det finns en fritidsbank att tillgå i kommunen.
Fritidsbanken är också en resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen.

Elin Hellqvist (S) ledamot i Kommunfullmäktige säger:

– En fritidsbank är bra av många anledningar. Det leder till att fler kan pröva på idrotter och fritidsaktiviteter utan att först behöva köpa in nödvändig utrustning, vilket kan vara kostsamt för enskilda familjer. Det främjar även både hälsan och miljön genom återbrukstänk.

Khaled El Khalayeli (S) vice ordförande i Idrott- och fritidsnämnden säger:

– Att delta i idrotts- och föreningslivet kan bli en kostsam historia för många familjer, särskilt de med flera barn. Att det finns fritidsbank att tillgå kan vara svaret för många familjer som inte tidigare inte haft möjlighet att låta sina barn delta i föreningslivet.

facebook Twitter Email