Minnesord Inger Nilsson

Igår nåddes vi av beskedet att vår kamrat, vän och kollega, Inger Nilsson hastigt gått bort efter en kortare tids sjukdom. Våra omedelbara tankar går till hennes familj. Ingers generösa och kloka person kommer att saknas av många.

Hennes otröttliga kamp mot orättvisor har löpt som en röd tråd genom hennes politiska engagemang och har inspirerat många att vilja dela kampen  för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Inger har hunnit med mycket i sitt politiska liv och hennes avtryck och politiska gärning har nått långt förbi Mörarp och Helsingborg. Som ordförande i S-kvinnor Partidistrikt Skåne har hon målmedvetet och orubbligt kämpat för ökad jämställdhet med bättre villkor för kvinnor i arbetslivet så väl som i hemmet. I Helsingborgs kommunfullmäktige har hon som 2:e vice ordförande styrt upp debatter, väglett och stöttat sina kamrater när det behövts. Inger har varit en trygg hamn för oss under en lång tid. Hon har bidraget med så mycket att det blir svårt att sammanfatta det här. För oss som haft förmånen att arbeta tillsammans med henne känns förlusten särskilt tung även om hennes okuvliga positiva sätt kommer hjälpa oss att komma ihåg det som är viktigt-, att aldrig ge upp och alltid ställa upp för sina kamrater.

Tack för de ljusa minnen du gett oss

Mikael Andersson Ordförande Socialdemokraterna i Helsingborg

facebook Twitter Email