Ett jämlikt, jämställt & Klimatsmart Helsingborg. Budget år 2020

Onsdagen den 5 juni hade vi presskonferens där vi presenterade vårt budgetförslag år 2020 : för ett jämlikt, jämställt och klimatsmart Helsingborg. Några av våra viktigaste punkter är följande:

  • Uppräkning av skolans anslag för att förbättra arbetsmiljön och arbetssituationen för stadens pedagoger
  • Att Rangvallagården och Lussebäckens vårdboende återgår i kommunal regi samt att vi fortsätter arbetet med att motverka äldres ofrivilliga ensamhet
  • Helsingborg inrättar klimatcoacher som hjälper föreningar och näringslivet att ta miljö- och klimatansvar samt att staden satsar på föreningar som tar socialt ansvar.
  • Ett boende för missbrukande kvinnor startas och att människor som är i Bostad först får tillgång till sysselsättning.
  • Helsingborg startar upp Fryshuset
  • Utemiljön på stadens förskolor upprustas och vi möjliggör för en aktivitets- och rekreationspark vid folkparken och Jordbodalen.
  • Satsar på en ett nytt gymnastikens hus och en ny ishall
  • Våra byar prioriteras och tar del av stadens säsongsbetonade utsmyckning
  • Helsingborg etablerar demokratiambassadörer vars syfte är att stärka och utveckla den lokala demokratin.
  • Fortsatt satsning på områdesbiblioteken

 

facebook Twitter Email