Träff inför distriktskongressen 1

07 april
Sundstorget 6 252 21 Helsingborg

Samtliga ombud och ersättare träffas för att gå igenom handlingarna inför distriktskongressen som hålls på Sundspärlan i Helsingborg den 18 april detta år. Ta med ett digitalt verktyg så att du kan vara med i diskussionerna och bidra till ett bra deltagande från Arbetarekommunens sida.
Vi kör igång 18.00 och kallelse skickas ut till ombuden i god tid. Ev. återbud till dessa träffar meddelas med vändande mail samt kopia till delegationsledare.

facebook Twitter Email