Styrelsemöte Helsingborgs Arbetarekommun; uppföljning ”Förändringsresan”

15 februari KL: 9:00 - 12:30
Sundstorget 6 252 21 Helsingborg

Styrelsemöte med Helsingborgs Arbetarekommun där fokus är att färdigställa underlaget för Förändringsresan Handlingar skickas ut digitalt till ordinarie och ersättare senast 3 dagar före mötet. Fika finns framdukat från 08.45.

Förhinder meddelas med vändande mail på kallelse i så god tid som möjligt.

facebook Twitter Email