Styrelsemöte Helsingborgs Arbetarekommun

16 mars KL: 17:00 - 20:00
Sundstorget 6 252 21 Helsingborg

Styrelsemöte med Helsingborgs Arbetarekommun. Handlingar skickas ut digitalt till ordinarie, ersättare och adjungerade till styrelsen senast 3 dagar före mötet. Fika finns framdukat från 16.45.

Förhinder meddelas med vändande mail på kallelse i så god tid som möjligt.

facebook Twitter Email