Röd torsdag- tema Helsingborgshem och ägardirektiven

Röd torsdag- tema Helsingborgshem och ägardirektiven

14 februari
Sundstorget 6 (Visa karta)

Vintersäsongen av Röda torsdagar är nu i full gång. Vi ses på expeditionen klockan 18.00 där vi värmer oss och deltar i samtal kring ett aktuellt ämne med någon av våra förtroendevalda. Nytt tema och ny person varje vecka. Du behöver inte vara medlem för att delta och det kostar inte något heller.

Den här veckan kommer Ingela Andersson för att lyfta frågan om de nya ägardirektiven för Helsingborgshem. Du kan ladda ner och läsa mer om dessa här. 

Ägardirektiven styr i mångt och mycket hur vi ska hantera de kommunägda bostadsföretagen vilka spelar en viktig roll för bostadsförsörjningen för kommunen.

Varmt välkommen

facebook Twitter Email