Medlemsmöte- ”Hvad vilja Socialdemokraterna 2020?”

17 februari
Kaliforniegatan Helsingborg

Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöte med Helsingborgs Arbetarekommun. Vi startar 18.00 och varje möte kommer att ha någon form av tema eller föreläsare där vi tillsammans kan fördjupa oss i angelägna ämnen.

Kallelser och handlingar skickas ut till medlemmar med registrerad epostadress i god tid före respektive möte.

Den här kvällen kommer partidistriktets ordförande Niklas Karlsson och pratar under temat ”Hvad vilja Socialdemokraterna 2020?”. En nödvändig och ideologiskt intressant diskussion utlovas!

Som vanligt bjuds det på fika och trevligt sällskap. Rösträtt, ifall votering skulle förekomma, har de som erlagt medlemsavgift i tid. Avprickning sker i dörren.

Välkomna!

facebook Twitter Email