Konstituerande styrelsemöte Helsingborgs Arbetarekommun

23 mars KL: 17:00 - 9:22
Sundstorget 6 252 21 Helsingborg

Verksamhetsårets första möte där den nyvalda styrelsen konstituerar sig.

facebook Twitter Email