Grundorganisationsträff

31 oktober KL: 18:00 - 21:00
Sundstorget 6 Helsingborg

Träff med grundorganisationerna på partiexpeditionen där dagsaktuella frågor står på dagordningen.

facebook Twitter Email