Grundorganisationsträff

02 september KL: 18:00 - 20:00
Via Zoom-länk

Alla grundorganisationer bjuds in till en helkväll där aktualiteter i Helsingborgs Arbetarekommun informeras om och diskuteras kring. Varje organisation får delta med en representant. Kallelse skickas med mail till samtliga organisationer och ombedes inkomma med förslag och önskemål på ämnen att lyfta.

facebook Twitter Email