Fullmäktigegruppens årsmöte

07 januari
Kaliforniegatan 3 Helsingborg

Fullmäktigegruppen och samtliga därtill hörande kommer att få kallelse och handlingar med epost. Vi bjuder på fika.

facebook Twitter Email