Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

20 mars KL: 10:00 - 13:00

Välkommen till digitalt årsmöte den 20 mars kl. 10-13.

Vi har i år två gäster, utrikesminister Ann Linde samt Elin Gustafsson, ordförande i S-kvinnor Skåne, tillika riksdagsledamot.

Dagordning, samt övriga handlingar skickas till alla medlemmar med en registrerad e-post. Övriga medlemmar får kallelse med post, möteshandlingar skickas ut efter förfrågan.

 För att vara röstberättigad ska medlemsavgift vara betald senast 14 dagar före mötet. BankId liksom endast en person per dator/enhet krävs i det fall personval blir aktuellt under årsmötet.

Här hittar du länk till mötet, lösenord står i kallelsen. Logga in i god tid före kl. 10 den 20 mars : https://socialdemokraterna.zoom.us/j/86999650222

Här hittar du kallelse till årsmötet: Kallelse årsmöte 20 mars 2021

Här hittar du dagordning till årsmötet: Dagordning årsmöte 20 mars 2021

Här hittar du verksamhetsberättelse för 2020: Verksamhetsberättelse 2020

Här hittar du årsbokslut för 2020: Årsbokslut 2020 AK Helsingborg

Här hittar du revisorernas utlåtande: Revisorernas utlåtande 2020

Här hittar du motioner som ska behandlas Motioner årsmöte 2021

facebook Twitter Email