Årsmöte

23 mars KL: 10:00 - 13:00
Södergatan 65, Helsingborg, Sverige

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE

Välkommen till årsmöte den 23 mars kl. 10-14 i Folkets hus, A-salen, Södergatan 65.

Fika serveras från kl. 9.30, kom gärna i god tid för registrering.

Dagordning, samt övriga handlingar skickas ut till alla medlemmar med en registrerad e-post.

Nyansluten medlem har rösträtt inom partiorganisationen först 30 dagar efter det att medlemsavgift erlagts första gången.

Alla medlemmar är välkomna!

facebook Twitter Email