Välfärdspaket för Helsingborgarna

Vi Socialdemokraterna i Helsingborg ser och förstår vikten av en genomtänkt och solid välfärd. Vi har av den anledningen satt ihop ett stort välfärdspaket som förstärker den kommunala välfärden, underlättar för helsingborgare att nyttja hela staden samtidigt som vi minskar behovet av försörjningsstöd och får fler helsingborgare i arbete.

Vårt välfärdspaket är möjligt tack vare regeringens statsbidrag för ökad välfärd och innehåller flera delar där fokus är en sammanhållen stad.

Jan Björklund (S) säger: Efter 12 år med ett moderatlett styre i Helsingborg ser vi stora behov av att förstärka vår gemensamma välfärd. Vi har därför tagit fram ett välfärdspaket som innehåller avgiftsfri kollektivtrafik för unga från 6:e klass upp till sista året i gymnasiet och äldre från 70 år, fler vuxna kring våra barn och unga, en förstärkning i äldreomsorgen samtidigt som vi erbjuder stöd till föreningslivet som tar ett socialt ansvar.

Helsingborg ska vara till för alla. För att kunna ta del av vår vackra stad vill vi ge Helsingborgs ungdomar och äldre möjlighet att åka avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Fler vuxna behövs runt våra barn och unga, och våra äldre förtjänar en god omsorg. Vi satsar även på att bygga ut föreningslivet.

Alltför många människor i Helsingborg är idag beroende av försörjningsstöd. Samtidigt vet vi att det bästa sättet att få ett arbete, är att redan ha ett arbete. Därför är det viktigt, både för Helsingborgs ekonomi och för de människor som drabbas av arbetslöshet, att komma i åtgärder som tar dem närmare en anställning och självförsörjning. Vi investerar därför i ett projekt, JobbHelsingborg som syftar till att årligen låta 150 personer som idag har försörjningsstöd från kommunen att istället bli anställda. Genom att skifta försörjningsstöd till lön kan vi erbjuda en grupp människor som i dag har försörjningsstöd, men som har arbetskapacitet, att istället få en anställning i kommunen.

Det ger välbehövliga resurser till vår välfärd. Vi vet också att föreningslivet är i behov av förstärkning så väl ekonomiskt som resursmässigt för att möta upp de behov som finns. Föreningslivet blir därför det tredje benet som vår välfärdssatsning står på.

Jan Björklund (S) säger:

– Genom att göra det möjligt för unga och äldre att åka kollektivtrafik avgiftsfri kommer de lättare kunna ta del av stadens föreningsliv och kulturutbud. Vi vet att kostnaden för enskilda helsingborgare, skolor och andra verksamheter många gånger är ett hinder. Den här satsningen ger en välbehövlig extra skjuts i plånboken. 

– Vi vet att många helsingborgare inget hellre vill än att ha ett arbete att gå till. Samtidigt vet vi att skolan och omsorgen behöver ökade resurser och därför ser vi nu till att förstärka den kommunala välfärden.

facebook Twitter Email