Pressmeddelande

Alla barn och unga förtjänar ett liv utan missbruk och kriminalitet

För att vi ska lyckas i kampen mot missbruk och kriminalitet behöver vi ta hjälp av alla goda krafter som finns. Föreningslivet och den idéburna sektorn är värdefulla samverkanspartners i det förebyggande arbetet mot missbruk och kriminalitet. Vi socialdemokrater motionerar därför till Kommunfullmäktige om att vi vill att staden utökar sin samverkan med föreningslivet för att bli så slagkraftiga som möjligt i kampen mot ett liv i utsatthet.

Mycket bra arbete pågår redan i Helsingborg för att få bukt med missbruk och kriminalitet men staden behöver intensifiera sina insatser i det förebyggande strategiska arbetet. De senaste åren har vi sett en ökning av både unga missbrukare och unga rekryterade till kriminella miljöer. För att stoppa den utvecklingen måste vi vara proaktiva och kväva missbruk och kriminalitet i sin linda.

Det är på sin plats att nämna att Helsingborg stad har byggt upp ett professionellt och ambitiöst avhopparteam men för att Helsingborg ska klara de utmaningar som vi som stad står inför måste fler resurser tillskjutas och det förebyggande arbetet prioriteras. Vi socialdemokrater ser föreningslivet och den idéburna sektorn som viktiga aktörer i det förebyggande arbetet mot missbruk och kriminalitet. Vi vet att föreningar som tar ett stort socialt ansvar bidrar till en positiv samhällsutveckling.  I Föreningslivet finns det dessutom flera aktörer med gedigen erfarenhet som tillexempel Fryshuset som kan komplettera kommunens verksamhet på ett bra sätt och på så vis öka möjligheterna att nå ut till barn och ungdomar som i lägre utsträckning söker sig till kommunens verksamheter. Förbättrade uppväxtvillkor ger större framtidstro och det är ett utomordentligt vaccin mot ett liv i kriminalitet, missbruk och utsatthet.

Mats Rosdahl (S) 2e vice ordförande i Socialnämnden:

  • Alla barn och unga förtjänar en ärlig chans till ett liv bortom droger och kriminalitet. Det är vår skyldighet som politiker att se till så det finns ett seriöst förebyggande arbete likaväl som det finns kommunala satsningar för barn och unga som trillar dit.

Maria Ward (S) Kommunalråd och 2e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden säger:

  • Skolan är en viktig i aktör i det förebyggande arbetet men det förutsätter att skolan har rätt resurser för att göra ett bra jobb. Om vi menar allvar med och vill främja en livsstil utanför missbruk och kriminalitet, krävs det att vi satsar på fler vuxna i skolan som fungerar stödjande som elevassistenter och fritidsledare.

Här hittar ni motionen:

190206 Motion om att öka chanserna för ett liv utan missbruk och kriminalitet

facebook Twitter Email