Pressmeddelande: Valltorp

Vi socialdemokratiska politiker i Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg känner stor sorg över händelseutvecklingen på Valltorp äldreboende där flera äldre dött och ännu fler insjuknat i Covid 19. – ”Att det har varit ansträngt på Valltorp har vi blivit informerade om men vi har inte blivit informerade om att den extraordinära situation som det hänvisas till, inneburit 17 äldre döda sedan i april och att över två tredjedelar av de boende har smittats, säger Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

 Nu är det viktigt att personalen som är tungt prövad får arbetsro och att dödsfallen och smittspridningen utreds och analyseras. Det är självklart oacceptabelt att vi inte får information men vårt fokus är på att vända trenden av höga dödstal och insjuknade i Covid 19. De politiska meningsskiljaktigheterna tar vi senare.

Valltorp äldreboende har prövats under en längre tid . Både personal och anhöriga har vittnat om en ohållbar situation långt innan Covid 19 började spridas. Sedan februari i år har Valltorp återgått i kommunal regi efter att vi drivit frågan i nämnden. Otrygga anställningar, hög omsättning på personal och ohållbara schema har varit vardag för många ”vårdanställda” och det är en prioriterad fråga för oss att verka för schysta arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö för de anställda. Rätt utbildad personal är en förutsättning för att vård och omsorgen ska fungera tillfredsställande. De äldre förtjänar inget mindre än en värdig tillvaro i livets slutskede.

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden säger:

  • Nu är det jätteviktigt att vi går till botten med hur det kunde gå så illa på Valltorp. Våra tankar går till de anhöriga vars äldre har avlidit eller smittats av Covid 19, samt till personalen som fått arbeta under extrema påfrestningar.

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

  • Redan inför valet 2018 gjorde vi ett handslag med Kommunal för att komma tillrätta med utmaningarna inom äldreomsorgen i Helsingborg. Det vi nu ser, är att Covid 19 blottar de brister som funnits i äldreomsorgen sedan länge. Behovet av förändring är uppenbart. Trygga anställningar inom äldreomsorgen kan rädda liv.

 

facebook Twitter Email