Pressmeddelande:  Valltorp avtal med Attendo behöver avsluts snarast

Valltorp drivs idag av Attendo som drivit vårdboendet sedan år 2016. Under den här tiden har det vid flera tillfällen framkommit att vård och omsorgen om de äldre fallerat och att arbetsmiljön för personalen varit undermålig. Ledningen för Valltorp har fått flera chanser att vända den trenden men inte lyckats.

Vi socialdemokrater i Vård och omsorgsnämnden anser att det inte behövs fler utredningar av verksamheten på Valltorp. Det har redan gjorts tillräckligt med utredningar som alla pekar i samma riktning om låg kvalité på de tjänster som Attendo har åtagit sig att utföra. På sammanträdet på torsdag den 29 augusti kommer vi därför föreslå att förvaltningen får i uppdrag att avsluta avtalet med Attendo och återta Valltrop i kommunal regi.

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden säger:

  • Det handlar om människor som befinner sig i livets slutskede och de förtjänar den bästa vård och omsorg som kan ges.

 

facebook Twitter Email