Pressmeddelande: Staden blir mer klimatpositiv med trähus

 Att bygga hus i trä ger en lång rad fördelar. Dels är det klimatpositivt och dels har vi en omfattande skogsindustri i Sverige som kan förse byggindustrin med material. Sverige tillhör ett av världens modernaste skogsländer och vi bör förädla vår skogsråvara i betydligt större utsträckning än vad som görs i dag.  Den svenska skogen är en råvara med god återväxt och den svenska skogen håller en god kvalité och har en hög tillväxt. Trähus byggs till stor del inomhus och är ur arbetsmiljösynpunkt såväl säkrare som drägligare för arbetarna. Transporter till byggarbetsplatser minskar avsevärt eftersom färdiga huselement minskar behovet av transporter. Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:- ” Byggtiden blir dessutom mycket kortare än när konventionell teknik används, vilket i förlängningen leder till lägre hyra och avgifter.

Industriellt träbyggande är attraktivt ur flera aspekter. Det innebär halverad byggtid, billigare bostäder och genom att effektivisera  byggtiden sjunker produktionskostnaderna på sikt. En industriell träbyggnadsutveckling kommer på flera områden att totalt förändra bostadsproduktionen och som grädde på moset, förbättra klimatet. På det lokala planet har vi politiker också möjligheter att snabba på bostadsproduktionen och samtidigt minska kostnaderna genom att vid fördelning av mark ställa krav på att vid bostadsproduktionen ska träbyggnadsteknik användas. Vi ser Östra Ramlösa som ett område som passar utmärkt till att bli en klimatpositiv stadsdel genom att den till stora delar byggs i trä. I förlängningen ser vi även att en lokal trästrategi är på sin plats där Helsingborgshem tar på sig ledartröjan. Även stadens skolor kan med fördel byggas i trä.

 

Anna Ingers (S) kommunalråd och vice ordförande i Miljönämnden säger:

  • Att bygga i trä är mycket mer hållbart för miljön och klimatet jämfört med stål och betong, som är två byggmaterial som ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Trä är dessutom förnybart och binder koldioxid.

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Trähusbyggande ger många eftersträvansvärda vinster. Det öppnar upp för fler entreprenörer att etablera sig i Helsingborg och det leder till bättre arbetsmiljö för dem som arbetar inom industrin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email