Pressmeddelande: Söder en passande stadsdel för ett pilotprojekt av BID

Helsingborg ska ligga i framkant för modern stadsplanering. Vi socialdemokrater är övertygade att genom rätt prioriteringar kan ett område som Söder stärkas. Det görs genom att utvecklingen av stadsdelen tar sig an utmaningar gällande otrygghet, nedskräpning, klotter och känslan av att inget görs: – Söder är ett utmärkt område för en pilotsatsning om att testa konceptet BID. De flesta som bor och verkar på Söder bryr sig om sin stadsdel och det är en fördel, säger Mickey Magnusson (S) vice ordförande i Fastighetsnämnden.

BID, ( Business Improvement District)   bygger på en partnerskapslösning där utveckling av stadsdelar sätts i fokus. Redan 2014 började Sofielund i Malmö använda sig av modellen och sedan dess har stadsdel  Möllevången skapat sin BID. Främst handlar det om att utveckla den servicen som redan finns på platsen samt att tillföra det som saknas snarare än att ersätta något som redan finns där. Erfarenhet visar att genom BID skapas positiv förändring för en stadsdel där hela stadsdelen involveras. Fastighetsägare, affärsidkare, boende, bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar och föreningslivet, alla är med och påverkar.

Helsingborg ska under år 2022 arrangera stadsmässan H22. Ett projekt som vi socialdemokrater anser kan vara en passande plats för att visa på fördelarna med stadsutvecklingsverktyget BID. Söder är ett område som passar för att vara en pilotsatsning av BID och kan i förlängningen uppmuntra till att fler stadsdelar tar efter.

Ingela Andersson (S) vice ordförande i Helsingborgshem säger:

  • Många som bor och verkar på Söder bryr sig om den lokala utvecklingen. En BID ökar de boendes möjlighet att påverka sin egen situation. Det i sin tur skapar en kollektiv styrka till gagn för hela området.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • BID, är ett beprövat framgångsrikt verktyg för stadsutveckling. Malmö har efter införande av BID lyckats vända en oroväckande trend om otrygghet till en positiv trend om ökad tillit på Sofielund. Det har också lett till snabbare kontaktvägar, ökad gemenskap och stärkt lokal identitet.

Mickey Magnusson (S) vice ordförande i Fastighetsnämnden säger:

  • BID gör det möjligt att utveckla en stadsdel utifrån sina förutsättningar och lyfta det som gör området unikt. Tidigare goda resultat talar för att Helsingborg har allt att vinna på att testa modellen.
facebook Twitter Email