Pressmeddelande- nya krafter i styrelsen

Nya och gamla krafter valdes vid välbesökt årsmöte

Under helgen har Socialdemokraterna i Helsingborg haft årsmöte och ordförande Mikael Andersson återvaldes av mötet med ett rungande bifall till ordförande för en tid av två år. Valberedningen hade lagt ner mycket möda för att fylla de platser som Margareta Liljedal Eriksson, Ellinor Hammarsköld och Eva-Lotta Hermansson Truedsson lämnade efter sig i styrelsen men ett enigt årsmöte valde Elin Hellqvist, Nathalie Eriksson och Jenny Lindblom att ta vid. Jenny Lindblom valdes tillika till facklig ledare för det nya verksamhetsåret.

Som mötesordförande höll Rikard Larsson, riksdagsman från Staffanstorp förnämligt i klubban och med lite humor och allvar lyckades han leda församlingen både genom mötet samt hålla ett anförande där januariavtalet och kommande valrörelse till EU-parlamentet stod i fokus. En information kring EU-valet och dess praktikaliteter höll också valledarna Oskar Fridolf och Mickey Magnusson.

Vid årsmötet släpptes även valanalysens slutprodukt ”Målade vi Helsingborg rött” men frågor och diskussioner hänvisades till kommande torsdags öppna möte där gruppen för valanalys kommer att göra en djupare presentation. Valanalysen kommer att finnas på hemsidan för läsning inom en inte alltför snar framtid och mötet går att läsa om i vårt kalendarie (klickbar länk)

Thomas Munkberg försågs med förtjänsttecken under förmiddagen och fick förutom blommor och en Brantingmedalj även stående ovationer för sina insatser i Arbetarekommunen.

Avslutningsvis passar de ord in som omvalda ordförande Mikael Andersson sa i sitt inledningsanförande när mötet skulle hålla parentation för bortgångna partivänner: ”för sångerna om livet som aldrig kan förstummas, ska nya röster sjunga”. Med facit i hand kan väl konstateras att många nya krafter står redo att ta vid i rörelsen och att en del av dessa kommer att få chansen att visa sina kvalitéer det kommande året.”

facebook Twitter Email