Pressmeddelande: Nollvision om barnfattigdom

 

I ett demokratiskt välfärdssamhälle som Sverige bör det vara självklart att alla barn ska få lika goda förutsättningar att lyckas i livet. Alltför många barn växer upp i hushåll med knappa ekonomiska marginaler. Yasmine Bladelius (S) Riksdagsledamot säger: – Skillnaderna i ekonomiska förutsättningar i olika hushåll riskerar att slå hårt mot barns självförtroende och självkänsla, vilket får livslånga konsekvenser för barns utveckling. Nu när barnkonventionen äntligen blir lag från den 1 januari 2020 räknar vi med att frågan kommer högre upp på dagordningen.

Det behövs kraftfulla insatser för att bekämpa barnfattigdomen. Bristen på ekonomiska marginaler innebär för många barn att kylskåp och skafferier står tomma och när hungern slår till finns där igen mättnad att se framemot. Det innebär också att vissa barn kan delta i fritidsaktiviteter  emedan andra barn inte kan det eftersom plånboken sedan länge är tömd.

Enligt Rädda Barnens senaste årsrapport om barnfattigdom i Sverige från 2018 lever 186 000 barn i ekonomisk utsatthet. Med detta menas att barnen växer upp i familjer som har en låg inkomststandard och som får försörjningsstöd. Men långt många fler familjer lever på marginalen och klarar inte av extra, men nödvändiga utgifter.

 

Mats Rosdahl (S) 2:e vice ordförande i Socialnämnden säger:

  • I Helsingborg ser vi hur ojämlikheten breder ut sig. Vi ser det i skolan, på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden. Får vi till en nollvision om barnfattigdom kommer det att bidra till tydligare riktlinjer och förhoppningsvis fler resurser som kan hjälpa oss att stoppa denna utveckling.

 

  • Nyckeln är att arbeta proaktivt för att slippa bli reaktiv. Att låta hela Helsingborg stad samlas runt en idé om att utrota barnfattigdomen hade verkligen varit att gå i bräschen på riktigt. En idé väl värd att skriva upp på dagordningen

 

Yasmine Bladelius (S) säger:

  • Barnfattigdomen är inte ödesbestämd och går att bekämpa om den politiska viljan finns. En nollvision för barnfattigdom och en översyn av den ekonomiska familjepolitiken med syfte att bekämpa barnfattigdomen i Sverige bör tas fram.

 

 

facebook Twitter Email