Pressmeddelande: Nödvändigt att säkra demokratin i planeringsprocessen

Under Kommunfullmäktige i juni 2019 togs beslut om att främja ideellt engagemang i Helsingborgs föreningsliv. Planeringsstadiet för förprojekteringsarbetet av Oceanbadet står för dörren och med anledning av ovan kommer vi socialdemokrater att ställa en fråga till Peter Danielsson på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars. Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:  -” Det är viktigt att säkerställa att berörda föreningar involveras i planeringsprocessen kring samordningen och genomförandet av förprojekteringen för Oceanbadet, därför ställer jag frågan.

För att komma fram till så bra beslut som möjligt är det viktigt att alla som är berörda av det får vara med under planeringsstadiet. För det är när politiken förankrar sina idéer och beslut med helsingborgarna som vi får bäst resultat. Föreningslivet ligger oss varmt om hjärtat och det känns därför tryggt att Kommunfullmäktige har tagit ett beslut som gör att föreningslivet och civilsamhället har en röst när det gäller kommunens planer.

Jan Björklund (S) kommunalråd säger:

  • Föreningslivet kan bidra med kunskaper och erfarenheter som vi politiker inte har, därför är det så viktigt att föreningslivet och civila samhället får vara med redan får början. Det handlar i grunden om demokrati, och vis av erfarenhet kring hanteringen av Öresundskraft vet vi att transparens och förankring är a och o för att lyckas.

 

 

 

 

facebook Twitter Email