Pressmeddelande: Mer resurser till välfärden i Helsingborg

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför regeringen nu 5 miljarder till välfärden. För Helsingborg innebär det ett tillskott på 50 miljoner redan i år.

Välfärden möjliggör lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ger sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ökad jämlikhet och rättvisa.

Men en utmaning vi står inför är att svenska folket lever allt längre, det föds fler barn och befolkningen växer. Det är en positiv utveckling, men innebär också att samhället och välfärden ställs inför stora utmaningar. Redan i budgeten för 2020 gjorde vi stora tillskott till välfärden. Men för att upprätthålla en hög kvalitet i välfärden behöver kommunsektorn ytterligare tillskott för att säkerställa allas rätt till vård, utbildning, omsorg och andra välfärdstjänster.

I Helsingborg får vi alltså 50 miljoner. Dessa pengar kommer vi använda till att stärka skola och omsorg. Så att våra välfärdshjältar får fler kollegor och rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga jobb. För att varje elev ska ha samma möjlighet att lyckas och nå framgång och så att vård ges efter behov, inte efter plånbok.

Till skillnad från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna så menar vi allvar med våra investeringar i välfärden. De säger att de vill ge kommunerna och regionerna mer samtidigt som de lägger över fler kostnader på kommunala verksamheter. Ett tydligt exempel är arbetsmarknadspolitiken. Under tiden som Moderaterna styrde, 2006-2014 ökade försörjningsstödet med en fjärdedel.

För att stärka kommunsektorn och trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg i hela landet krävs riktiga investeringar. De medel som nu tillförs Helsingborg ska vi använda för att stärka välfärden. Så bygger vi ett starkt Helsingborg.

Jan Björklund (S) Kommunalråd     Anna Ingers (S) kommunalråd    Maria Ward (S) kommunalråd

 

facebook Twitter Email