Pressmeddelande: Medborgarbudget ett steg i att demokratisera demokratin

Syftet med en medborgarbudget för Helsingborg är att utveckla en levande landsbygd och att öka inflytande och  ansvarstagandet för de som bor och lever i kommunen.  – ” Av erfarenhet vet vi att ett sådant grepp ger kunskap om kostnader, förståelse av behov för prioriteringar och transparens som ökar medborgares förtroende för beslutsfattande politiker i kommunen, säger Jan Björklund (S) kommunalråd”.

Medborgarbudget är ett välprövat koncept som föddes i Brasilien för över 30 år sedan och har sedan dess spritt sig över hela världen. Vi socialdemokrater bedömer att Helsingborg också skulle vara betjänt av idéen.

Konkret innebär en medborgarbudget att en pott pengar från kommunen avsätts för att medborgarna själva ska kunna vara delaktiga i beslut rörande deras boendemiljö. Alla som bor i en stadsdel/by ska kunna vara med och bestämma vad pengarna ska användas till genom en förslagsprocess, där medborgarna lämnar sina idéer till kommunen. Förslagen kommer sedan presenteras och de förslag som får flest röster och ryms inom driftbudgeten är de förslag som genomförs.

Helsingborg befinner sig  i planeringsskedet av stadsmässan H22 och vi tycker att det är ett forum som passar ypperligt för att pröva idén om en medborgarbudget i våra byar och stadsdelar.

 

Margareta Liljedahl Eriksson (S) vice ordförande i Kulturnämnden säger:

  • En medborgarbudget kan stärka stadsdelars och byars identitet samtidigt som det ökar möjligheterna för nya mötesplatser och trivsamma, trygga miljöer. Medborgarbudget innebär att medborgarna inte bara ges inflytande utan också möjlighet att ta ansvar för den lokala utvecklingen.

Jan Björklund (S) kommunalråd säger:

  • Medborgarbudget är bra för att främja social sammanhållning likväl som för att öka tilliten och legitimiteten för det demokratiska systemet; – att gå från medborgarfokus till medborgarnas fokus.

 

facebook Twitter Email