Pressmeddelande: Ja! till en rättvis folkomröstning om Öresundskraft

Idag sammanträder kommunstyrelsen och på dagordning är där sammanlagt tre ärenden som berör Öresundskraft. Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna kommer att lämna in ett gemensamt yrkande om ja till  folkomröstningen, att valsedeln får ett tydligt budskap, -att valdagen blir den 9 februari och att vallokalerna tillgängliggörs.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Det är ytterst arrogant av det moderatledda styret och SD att lämna in en partsinlaga och kalla den en valsedel. Självklart ska det vara tydligt för Helsingborgarna vad folkomröstningen handlar om; – ja eller nej till en försäljning av Öresundskraft! Det är också det som ska stå på röstsedeln.

 

Marcus Friberg (MP) Kommunalråd säger:

  • Vi politiker har fått vårt mandat från helsingborgarna och då ska vi också lyssna på dem i denna folkomröstning. Valsedeln ska inte kidnappas! Ett skamligt förslag av de borgliga och SD. MP kommer att kämpa till sista timmen för att ge helsingborgarna de bästa förutsättningarna i folkomröstningen om Öresundskraft.

 

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) Gruppledare säger:

  • Vi i Vänsterpartiet kommer att stödja Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas ändringsyrkande när det kommer upp i Kommunfullmäktige. Vi har sedan det blev officiellt att den styrande minoriteten vill sälja Öresundskraft sagt nej till det. Nu när det finns ett legitimt folkinitiativ som kräver en folkomröstning sluter vi givetvis solidariskt upp bakom det och ett klart ja eller nej på valsedeln.

 

 

facebook Twitter Email