Pressmeddelande: Hög tid för Ljusreglering i anslutning till Gustavlundskolan

En ljusreglering vid övergångsstället skulle dramatiskt minska riskerna för olyckor. Likaså skulle ett snabbt i ordningsställande av trottoarerna längs med Mangårdsgatan avhjälpa olyckor. Det skulle även vara på sin plats att sätta staket i mittfåran av Mangårdsgatan för att förhindra att barn och vuxna råkar illa ut när de passerar gatan.

Nästa gång Stadsbyggnadsnämnden sammanträder kommer vi socialdemokrater att lägga ett initiativärende och kräva en ljusreglering vid övergångsstället där Gustavslundskolan ligger. Vi kommer även att kräva att trottoarerna i ordningsställs.

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Våra barn är vår framtid och vår framtid är vi rädd om. Självklart ska barnen och deras föräldrar känna sig trygga när barnen går till skolan. Vi kommer därför kräva att övergångsstället vid Gustavslundskolan blir ljusreglerat och att Mangårdsgatan blir i ordningsställt utifrån ett barnperspektiv.
facebook Twitter Email