Pressmeddelande: Hälsovecka för pensionärer

Att få känna livskvalité kan vara avgörande för hur hälsan utvecklas på ålderns höst. Socialstyrelsens rapporter över den psykiska ohälsan hos äldre är minst sagt alarmerande. Det pratas numera om psykisk ohälsa som en folksjukdom. Som väl är så finns det handfasta sätt att motverka den psykiska ohälsan.-” Genom ökad motion och aktiva insatser för att bryta den ofrivilliga ensamheten går det att komma långt i det förebyggande arbetet och i arbetet att skapa livskvalité för våra pensionärer, säger Anna Ingers (S) Kommunalråd.

Hjärt- och kärlsjukdomar är tillsammans med diabetes sjukdomar som drabbar många äldre. Med regelbunden motion anpassad för åldern tillsammans med en näringsrik kost går de att förebygga symtomen.

Ålderdomen innebär i sig många påfrestningar där bland annat valmöjligheterna till vad som är tillgängligt och genomförbart förändras. Politiken kan inte skapa nya vänner och kan inte hejda åldrandet men om det finns politisk vilja går det att förändra en del av den ojämlikhet många äldre drabbas av. Folkhälsomyndigheten har identifierat ett par områden som är av särskild vikt för ett hälsosamt åldrande.

Möjligheten till social gemenskap, en förutsättning för att förstå det samhälle vi lever i. Fysisk aktivitet och möjlighet att få komma ut och känna årstidernas skiftningar främjar den mentala så väl som den fysiska hälsan. Lyckas vi med det har vi kommit en bra bit på vägen.

Anna Ingers (S) kommunalråd säger:

– Flera kommuner i Sverige har redan genomfört en hälsovecka för pensionärer där kommunen samarbetar med föreningslivet med gott resultat och nu är det dags för Helsingborg att ta efter den goda idén. Många pensionärer har redan bra kunskap om hälsa, men ibland behöver de bli påminda och få höra nya rön på ämnet. Rätt prioriteringar kräver kunskap.

facebook Twitter Email