Pressmeddelande: Försörjningsstöd ska vara jämställt

Att ha bestämmanderätt över sin ekonomi är grunden för att kunna leva ett självständigt liv. Det är därför självklart för oss socialdemokrater att försörjningsstödet i kommunen ska vara jämställt. – ” Ekonomiskt övertag är ett effektivt vapen för den som vill utöva makt över sin partner”, säger Anna Ingers (S) Kommunalråd som tillsammans med Mikael Andersson (S) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden har valt att skriva en motion till Kommunfullmäktige om jämställt försörjningsstöd.

Förhållningssättet som är praxis idag är att det är paret själva som ska bestämma vilket ofta leder till att kvinnor hamnar i ekonomiskt underläge. Det är fortfarande vanligt förekommande att försörjningsstödet betalas ut till den ena partnern i en relation. Ett förfaringssätt som är problematiskt och ur flera aspekter, då det framförallt är mannen i en heterosexuell relation som är mottagare av försörjningsstödet.

Mikael Andersson (S) säger:

  • För att stärka kvinnors position i samhället är det avgörande att de har ekonomisk trygghet. Kommunen behöver bli bättre på att upptäcka sätt att öka jämställdheten överlag och att jämställa försörjningsstödet är ett steg i rätt riktning.

Anna Ingers (S) säger:

  • Ett sätt att minska kvinnors utsatthet och öka möjligheterna för kvinnor att lämna destruktiva relationer är att stärka kvinnors ekonomiska självständighet.

 

 

facebook Twitter Email