Pressmeddelande: Fel att montera ned närvaroteamet inom elevhälsan

 Elevhälsans uppgifter är att se till att eleverna har en så välfungerande undervisningssituation som möjligt. Närvaroteamet har till uppgift att hjälpa elever med låg närvaro tillbaka till undervisningen, – att göra neddragningar i den verksamheten drabbar det som har det allra tuffast, säger Maria Ward (S) Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande samtidigt som det ska stödja elevernas utveckling mot målen. Att göra neddragningar inom elevhälsan och mer specifikt närvaroteamet kommer påverka de som av olika anledningar behöver extra stöd för att ta sig igenom skolåren. Vi socialdemokrater var tydliga i budgetförhandlingarna under Kommunfullmäktige i juni, vi vill ge skolan mer resurser så att skolans neddragningar skulle bli mindre kännbara. Eftersom vi i dagarna nåtts av besked om neddragningar inom närvaroteamet kommer vi ställa en interpellation till Maria Winberg Nordström vid Kommunfullmäktige i november för att få klarhet i hur vi nu ska uppnå det uppsatta prioriterade målet om att öka elevers närvaro.

Maria Ward (S) Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden säger:

– Vi har fått indikationer från verksamheterna om att det planeras neddragningar inom närvaroteamet i Helsingborg.  Det anser jag är fel väg att gå när det inte finns presenterat något alternativ om hur vi ska uppnå målet med närvaron i skolan.
facebook Twitter Email