Pressmeddelande: Det finns all anledning för det moderatledda styret att fundera på sin legitimitet

 

I söndagens folkomröstning om Öresundskraft röstade 96,4% helsingborgare nej till en försäljning. En tydlig markering och ett svidande nederlag för det moderatledda styret, (M, L och KD) att ytterligare lägga till handlingarna över misslyckanden.

Ett år in på mandatperioden har det moderatledda styret utöver fadäsen med Öresundskraft fått backa när det gäller Landborgsgaraget.

Andra misslyckanden är planerna på att bygga nya bostäder på Mejeritomten och koloniområden. Likaså misslyckades privatiseringarna av de tre vårdboenden, – Rangvalla, Lussebäcken och Valltorp då en majoritet av kommunfullmäktiges politiker beslutade att återkommunalisera dessa. I december blev det även klart att Sundspärlan, tack vare Helsingborgarnas engagemang får finnas kvar. Misslyckanden som sammanlagt har kostat helsingborgarna minst 40-tals miljoner kronor.

Helsingborg har haft ett moderatlett styre i 14 år. En tid som kännetecknas av högkonjunktur, rekordhöga stadsbidrag och en Dunkerfond som gett staden ett investeringsutrymme på 65 mkr/år. Under denna tid har bilden som kommunicerats varit att Helsingborg är en välskött stad med god ekonomi. Sista året har denna bild krackelerat för det moderatledda styret och den ekonomiska krisen var tydligen ett faktum och enda räddningen för Helsingborg var att sälja Öresundskraft. Det finns all anledning för det moderatledda styret att fundera på sin legitimitet.

Vi är väl medvetna om att det inte finns några snabba och enkla lösningar.

Helsingborg förtjänar en politik med långsiktiga lösningar som förankras i breda politisk diskussion och som leder till utveckling och framtidstro. Demokrati, öppenhet och transparens måste åter hamna i fokus, vilket Helsingborgarna tydligt visade i folkomröstningen. Vi Socialdemokrater är beredda att ta täten för att återuppbygga förtroendet för politiken i Helsingborg.

 

Mikael Andersson Ordförande Socialdemokraterna Helsingborg

Jan Björklund (S) 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email