Pressmeddelande: Det är dags att växla upp tempot och drogtesta avloppsvattnet

Som ett led i det drogförebyggande arbetet i Helsingborg vill vi socialdemokrater att kommunen börjar ta drogtester på avloppsvattnet. Anna Ingers (S) kommunalråd säger: – Helsingborg bör sälla sig i ledet till de kommuner som valt att drogtesta avloppsvattnet för att på så sätt få kunskap om hur utbredd droganvändningen är och vad det är för narkotika som missbrukas.

Narkotika är den främsta faktorn till kriminella nätverks expandering. Det är ett välkänt faktum. För att bekämpa både de kriminella nätverkens framfart och narkotikans tillgänglighet är det viktigt att arbeta på flera plan samtidigt. Genom att drogtesta avloppsvattnet får vi insyn i hur drogvanorna ser ut i staden och det gör att vi kan jämföra drogvanor över tid.

Flera kommuner i Sverige drogtestar redan idag avloppsvattnet och insikterna som följer har varit viktigt för det fortsatta arbetet med att förhindra och kartlägga droganvändning. Den erfarenheten vill vi även att Helsingborg tar del av.

Mickey Magnusson (S) vice ordförande i Fastighetsnämnden säger:

– Ett ökat missbruk av narkotika riskerar att förstöra människoliv och finansiera kriminalitet. Genom fler åtgärder och föreslagna tester kan vi bättre förstå användandet av olika droger och effektivare arbeta för ett tryggare Helsingborg.

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

– Att drogtesta avloppsvattnet är det mest tillförlitliga sätt som finns att tillgå för att få insyn i hur drogvanorna i en stad ser ut. Självklart ska även Helsingborg nyttja den möjligheten.

facebook Twitter Email