Pressmeddelande: Dags för Fryshuset att ta plats i Helsingborg

Fryshuset har under en längre tid försökt att etablera sig i Helsingborg utan framgång. Näringslivet har ställt sig bakom och är beredda att vara med och finansiera en del av deras verksamhet. Jan Björklund (S) kommunalråd säger: – ” Vi socialdemokrater har sedan länge uppmärksammat Fryshuset viktiga arbete och försökt få det moderatledda minoritetsstyret att inse att en etablering av Fryshuset i Helsingborg är till gagn för alla Helsingborgare. Hitintills har vi inte fått gehör för vårt förslag”.

Det är belagt att proaktiva åtgärder och förebyggande arbete krävs för att få barn och unga att välja ett liv utanför kriminaliteten.  Det är Polisen, rättsväsendet och kriminologin överens om. Om en kriminell plockas bort från gatan finns det en lång kö av nya rekryter, angelägna att fylla tomrummet. Den attityden måste försvinna och då krävs det målmedvetenhet och närvaro från politiken. Det krävs också att civilsamhället är med eftersom de kan nå ut på fler sätt och komplettera kommunens verksamhet. I Helsingborg finns en bra avhopparverksamhet som kommunen driver och den kan bli ännu bättre i samverkan med  civilsamhället.

Fryshuset har länge arbetat med dessa frågor och har de ingångar och metoder som behövs för att få stopp på rekryteringen till kriminella nätverk. Det handlar om att ta tillvara ungas drivkrafter och hjälpa dem att inse att det finns så många bättre alternativ än att stå på samhällets skuggsida. Fryshuset har också ett etablerat koncept för avhopparverksamhet och kan arbeta med att hindra de kriminella nätverkens framfart. Vi socialdemokrater kommer därför lägga ett nämndinitiativ vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december om att ta från budgeten för oförutsedda utgifter för att etablera Fryshuset i Helsingborg.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Det är häpnadsväckande att vi inte sett mer handlingskraft från det moderatledda styret när det gäller att få bukt med gängkriminaliteten. Nu behöver vi samla alla goda krafter och då är det märkligt att när näringslivet sträcker ut sin hand mot Fryshuset svarar kommunen med kalla handen.

 

facebook Twitter Email