Pressmeddelande: Dags att införliva karantänen med Gröningen och fortsätta utvecklingen av Helsingborgarnas favorit mötesplats

Pressmeddelande: Dags att införliva Karantänen med Gröningen och fortsätta utvecklingen av Helsingborgarnas favorit mötesplats

Förra året stod det klart att det inte finns gehör för att bygga ett hotellkomplex på tomten där karantänen ligger, (kvarteret Magasinet). Det är bra. Däremot så behövs det göras något på Karantänen och hela området hade lyfts om platsen tydligt blivit en del av Gröningen.

Gröningen kan utan överdrift beskrivas som Helsingborgarnas vardagsrum. Platsen är en välbesökt mötesplats och det hade varit smakfullt att även fortsättningsvis utveckla området i den andan. Det finns idag ett antal kiosker och några restaurangverksamheter och en förening på Gröningen. Genom att införliva tomten där Karantänen ligger kan det utbudet om så önskas även utvidgas. Det behövs så klart mer än så för att Karantänen ska kännas som en naturlig del av Gröningen. Platsen behöver göras mer attraktiv och tillgänglig så att alla Helsingborgare så väl som besökare ska känna sig välkomna.

Gröningen är idag en öppen plats och för dem som inte vill eller inte kan sitta direkt i solen finns där inget alternativ annat än att ta med sig eget parasoll. En idé värd att se över är därför hur vi kan lyfta platsen genom att tillföra något som inte finns där idag, träd och övrig växtlighet hade varit ett välbehövligt tillskott och skulle även bidra med en god gärning för klimatet.

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Gröningen är utan tvekan Helsingborgarnas favorit mötesplats och det vill vi socialdemokrater att den ska få fortsätta att vara. Genom att snygga upp Karantänen och införliva den med platsen skapar vi något unikt för stadsbilden och livskvalité för Helsingborgarna.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Det finns ingen plats som är så välbesökt som Gröningen i Helsingborg. Det är något som värt att förvalta. Helsingborgarna har dessutom sagt sitt. De vill ha kvar Gröningen som en mötesplats och det ser jag som min skyldighet som kommunpolitiker att hörsamma.
facebook Twitter Email