Pressmeddelande: Dags att försvåra för exponering av porr i skolan

En av de saker som vi vet skapar otrygghet och psykisk ohälsa är exponeringen av porr i unga år. Porr ger en skev uppfattning om en sund sexualitet i allmänhet och porträtterar kvinnlig sexualitet i synnerhet som osjälvständig och endast existensberättigad utifrån mannens behov och önskningar. Idag är det dessutom snarare en regel än ett undantag att kvinnor förnedras och misshandlas i den kommersiella pornografin, säger My Rosell (S) ledamot i Kommunfullmäktige och ordförande i S-kvinnor Helsingborg.

Flera kommuner har infört porrfilter i skolan som en säkerhetsåtgärd och för att försvåra att barn tittar på och delar porr i skolan. S-kvinnor gjorde en kartläggning år 2018 för att se hur Sveriges kommuner ställer sig när det gäller porrfilter och det visade sig att 139 kommuner har infört filter som stoppar möjligheten att söka pornografi på skolans nätverk.

Vi är väl medvetna om att porrfilter inte är oproblematiska men någonstans måste vi börja och vi har förtröstan att det går att hitta lösningar på de problem som finns så länge viljan infinner sig.  Den 1 januari år 2020 kommer barnkonventionen bli lag i Sverige så varför inte redan nu föregå med gott exempel och öka möjligheterna till en sund lärandemiljö i våra skolor.

 

My Rosell (S) Ordförande i S-kvinnor och ledamot i Kommunfullmäktige

  • Porrfilter är ett verktyg som skolan kan använda för att minska risken för att exponera barn och unga från pornografi. När det nu finns ett sätt att begränsa porrsurfandet i skolan så förstår jag inte poängen med att tveka. Vi behöver givetvis även säkerställa att det finns ett kontinuerligt värdegrundsarbete likaväl som en sund och seriös sex- och samlevnadsundervisning och i den strävan ser jag porrfilter som en god hjälp.

Oskar Fridolf (S) ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Barn och utbildningsnämnden

  • Vi som skolpolitiker har en skyldighet att skapa bästa möjliga lärandemiljö för våra barn när de vistas i skolan. Att utsättas för pornografi i unga år vet vi är skadligt och om det finns ett sätt som begränsar porrens skadeverkningar är jag beredd att prova det.

 

facebook Twitter Email