Pressmeddelande: Dags att demokratisera markfrågorna

 I Helsingborg och många andra kommuner är det bara kommunstyrelsens ordförande som har insyn i mark- och exploateringsfrågorna. HD granskning har visat att det ha förekommit oegentligheter kring mark och exploateringsenheten i Helsingborg under lång tid, och vi som parti har under lika lång tid krävt politisk insyn för oppositionen utan att  få gehör. Ola Möller (S) Riksdagsledamot säger: – Det rimliga vore att i alla fall minst en från de styrande och en från oppositionspartierna har insyn och påverkansmöjlighet

Genom den delegationsordning och det regelverk som den politiska majoriteten i kommunen har antagit omöjliggörs en demokratiskt förankrad insyn i den enhet som arbetar med mark- och exploateringsfrågor. Genom ordningen koncentreras extremt mycket ekonomisk och strategisk makt i kommunstyrelsens ordförandes händer. Den enda reella möjligheten att påverka för övriga politiker i kommunstyrelse och kommunfullmäktige är när ärendena är färdigförhandlade och beslut om exploateringsavtalen ska fattas. Demokratin ställs alltså inför fullbordat faktum.

Detta är en orimlig ordning. Få andra områden inom den kommunala sfären har så stora och långtgående möjligheter till delegation. Trots att  det handlar om stora summor pengar är det med nuvarande ordning fullt lagligt att ge en enda politiker ensamrätt till insyn och påverkansmöjlighet. Det är odemokratiskt och otidsenligt.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Mark- och exploateringsenheten behandlar viktiga strategiska frågor för Helsingborgarna och vi har drivit på för politisk insyn länge. Att det behövs har HD avslöjande med all önskvärd tydlighet visat. Vi kommer därför lägga ett lokalt initiativ om en ökad politisk insyn för oppositionen i Kommunstyrelsen.
  • Att det nu dessutom ligger en motion om att demokratisera markfrågorna redo att behandlas av Riksdagen ser jag som något mycket positivt.

Ola Möller (S) Riksdagsledamot säger:

  • Med min kommunala erfarenhet till grund ser jag behovet av att lagstifta i frågan. Det är fullständigt otidsenligt att, som det fungerar nu,  ha en ordning där kommuner tillåts vara arroganta inför demokratiska strukturer så att majoriteter kan neka oppositionen insyn i ekonomiskt och strategiskt viktiga frågor.
facebook Twitter Email