PRESSMEDDELANDE ANGÅENDE FOLKOMRÖSTNINGEN KRING ÖRESUNDSKRAFT

Helsingborgarna har sagt sitt. En folkrörelse som har gjort ett fantastiskt arbete har idag lyckats med något historiskt. Tillsammans har vi stoppat M, KD, SD och L:s planer på att sälja Öresundskraft. Allt pekar på att över 50% av helsingborgarna har lagt sin röst i den kommunala folkomröstningen. Det innebär därmed att Öresundskraft kommer fortsätta ägas av stadens invånare. Om alla partier följer det dom sagt. Idag har helsingborgarna gått till vallokalerna. Inte bara för att rädda Öresundskraft utan också för att stå upp för demokratin.

Hela denna affär har hanterats väldigt dåligt. Partierna som stått bakom försäljningsplanerna har under hela processen undergrävt förtroendet för stadens styre. Det handlar om att allt från valsedelns utformning, valdatumets varande och uppmaningar till bojkott har skett från partiernas ledande företrädare.  Helsingborgarna har med tydlighet visat sitt missnöje med hur dessa partier agerat. Detta borde rimligtvis få konsekvenser för stadens framtida styre. Peter Danielsson har visat sig oförmögen att hantera stadens ekonomi och de utmaningar som staden står inför. Försöket till försäljning av Öresundskraft var ett desperat sätt att rädda den lilla trovärdighet han hade kvar i att styra staden. Vårt parti vill gå i fronten för att återbygga förtroendet för politiken i Helsingborg som lidit stor skada under Moderaternas regim. Demokrati, öppenhet och transparens måste åter komma i fokus. Helsingborg förtjänar en politik som har en annan inriktning.

Mikael Andersson
Ordförande Socialdemokraterna Helsingborg
Jan Björklund
Kommunalråd
Vid kontakt: 0704-188000

facebook Twitter Email