Pressmeddelande: Alla helsingborgare har rätt att vara delaktiga samhällsmedborgare

 I drygt 40 år har funktionshinderrörelsen i Helsingborg (DHS) producerat taltidningen i Helsingborg. Nu är det tyvärr slut med den servicen. Taltidningen har lagts ned. Anna Ingers (S) säger: – att kunna få delta i samhället på lika villkor som de som kan läsa in texter ser vi som en demokratisk rättighet”.

Taltidningen har under flera decennier haft en trogen lyssnarkrets där taltidningen är för många den enda nyhetskanalen till samhällsinformation och lokala nyheter. Det finns inget motsvarande alternativ för alla dem som har taltidningen som den primära eller enda nyhetskanalen. Vi socialdemokrater anser att staden bär det yttersta ansvaret och att det åligger staden och se till att samhällsinformation finns tillgänglig för helsingborgare som inte kan läsa sig till den.

I samtal med funktionshinderrörelsen framkommer det att det finns ett vacum när det gäller tillgängligheten till samhällsinformation och lokala nyheter. Det framkommer också att taltidningen var mogen för en uppdatering. En utmaning som staden bör att ta sig an.

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

  • Många av taltidningens lyssnare känner sig bortglömda och är oroliga över att de inte får ta del av en viktig och nödvändig samhällsinformation. Vi politiker har ett ansvar och se till så att alla helsingborgare kan ta del av vad som händer i vår stad.
facebook Twitter Email