Dags att bygga Helsingborg helt och vackert

 

H+ är ett av de största och mest spektakulära omvandlingsprojekten som Helsingborg har åtagit sig de senaste årtionden. Det är också ett av de projekt som kantas av flest utmaningar och för oss socialdemokrater är det viktigt att vi inte bygger bort Landborgen, dess siktlinjer och den nära kontakten med sundet. Vi har därför lämnat in en motion till Kommunfullmäktige om att vi vill se ett omtag av H+ området.

Vi socialdemokrater konstaterar att mycket har förändrats under resans gång i gestaltningen av H+. Från början var det tänkt att det skulle byggas hyresrätter under första etappen men det har omvandlats till bostadsrätter efter att ett par av de byggherrar som vann tillåtelse att bygga har dragit sig ur projektet. Nu ser det ut som hela första etappen i H+ området kommer vara bostadsrätter. Det är ingen önskvärd utveckling och det kommer inte främja mångfald. H+ utmanar även stadsplaneringen i stort. Områden som Söder, Gåsebäcksområdet och hamnleden är alla pusselbitar som behöver falla på plats. En ökad politisk insyn i  Mark och exploateringsenheten, MEX tillsammans med en tydlig dialog med helsingborgarna i form av ett rådslag ger däremot en folklig förankring och det anser vi att alla stora stadsomvandlingsprojekt förtjänar.

Vår vision av H+ är att det ska vara tillgängligt och erbjuda helsingborgarna och företagen som väljer att etablera sig i området ett klimatsmart boende med blandade upplåtelseformer som hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. H+ behövs byggas ihop med resten av staden samtidigt som dess unika förutsättningar tas till vara. För oss socialdemokrater är det viktigt att vi  bygger Helsingborg helt och vackert.

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Det finns många pusselbitar som fortfarande saknar sin plats. H+ är en av de största stadsomvandlingsprojekt som staden åtagit sig och då är det nödvändigt att finns en realistisk plan om genomförande som även inbegriper utvecklingen av Söder och Gåsebäcksområdet.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Vi vill bygga en vacker och tillgänglig stad för helsingborgarna. Som det ser ut nu planeras det enbart att byggas bostadsrätter i första etappen och så var inte tanken från början. För oss socialdemokrater är det viktigt att det alltid byggs bostäder med olika upplåtelseformer när vi skapar nya stadsdelar.

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email