FEL ATT SÄLJA UT ÖRESUNDSKRAFT

Vi beklagar att det moderatledda styret med stöd av SD har beslutat att sälja vårt kommunalägda bolag Öresundskraft. Vi socialdemokrater anser att en försäljning av Öresundskraft är fel väg att gå för Helsingborg.

Vi lever i globaliseringens tidevarv och att då sälja ut vår infrastruktur rimmar illa med den trygghet och välfärd vi anser att alla helsingborgare förtjänar. Att sälja ut Öresundskraft innebär att vi lämnar över mycket av ansvaret för vårt klimat och vår miljö. Vi står inför stora klimatutmaningar och att välja försäljning istället för att satsa på samverkan med andra bolag visar inte bara på brist på framtidstro utan även bristande insikt om Öresundskraft potential.

Erfarenhet visar att det både är bättre och billigare om staden äger sin infrastruktur.  Genom att sälja ut Öresundskraft säljs även stadens ledningsnät som förser både helsingborgarna och företagen i

Helsingborg med bland annat; el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och bredband/stadsnätet. Taxorna som finns idag och som politiken styr via ägardirektiven lämnas nu över till att helt beslutas av bolagets köpare. En privat aktör kommer med sannolikhet höja avgifterna och möjligheterna att ha skäliga avgifter är utagerat. När stadens moderatledda styre sålt ut vårt energibolag finns det inte längre möjlighet att säkra kvalitén och priset på Öresundskrafts tjänster vilket i slutändan påverkar konsumenter och den enskilde helsingborgaren.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Det är med stor sorg jag tar in beslutet att det moderatledda styret väljer att sälja ut Öresundskraft. En försäljning kommer med all sannolikhet innebära höjda taxor för helsingborgarna. Öresundskraft har fungerat som ett nav i Helsingborgs klimatarbete och när vi dessutom väljer att sälja ut vår infrastruktur minskar vi möjligheterna att påverka klimatomställningen.

Mikael Andersson (S) Ordförande Socialdemokraterna Helsingborg

  • Vi socialdemokrater ser samhällsnyttan av att äga våra bolag som är till gagn för helsingborgarna. Våra bolag har ett gott samarbete för Helsingborgs bästa. Om detta är det första bolaget som säljs ut vilket är då nästa!

 

facebook Twitter Email