NYTT LEDARSKAP FÖR HELSINGBORG

HELSINGBORG BEHÖVER ETT NYTT LEDARSKAP🏚Du ska känna dig trygg i Helsingborg - oavsett var du bor 🔍Ökad demokratisk insyn i stadens markaffärer, där vi värnar vår landborg, unika siktlinjer, grönytor och koloniområden♥️En värdig äldreomsorg för våra äldre😃Värna och utveckla våra byar och stadsdelscentrum. Så att livet funkar och samhällsservicen utvecklas.DEN 9:E SEPTEMBER BESTÄMMER DU VILKET LEDARSKAP HELSINGBORG BEHÖVER.

Posted by Socialdemokraterna i Helsingborg on Thursday, July 26, 2018

Nytt ledarskap för Helsingorg

Helsingborg behöver ett nytt ledarskap. Nu kan du på under en minut höra hur Jan Björklund vill se Helsingborg utvecklas under de kommande fyra åren.

Helsingborg är en stad att vara stolt över, vi ska dock inte vara nöjda. Helsingborg behöver ett ledarskap som sätter välfärden i fokus. Skapar en jämlik skola där alla unga får möjlighet att skapa sin egen framtid. Du ska få en värdig äldresomsorg i Helsingborg. Stadens ska byggas för Helsingborgarna, där landborgen bevaras, stadens unika siktlinjer finns kvar och där grönytor och koloniområden utvecklas.

 

facebook Twitter Email