”Nu samlas vi i gemensamt ansvar för Helsingborg!”

Läs Socialdemokraterna i Helsingborg, LO Helsingborg och SSU Helsingborgs text inför årets Första maj.

Ett av vårens tydligaste tecken, förutom när värmen kommer och naturen återigen vaknar till liv är att arbetarrörelsen samlas till att fira Första maj, arbetarrörelsens högtidsdag.  En dag för rättvisa, solidaritet, fred och frihet. En dag för gemenskap och samhörighet i en allt mer orolig tid, både här i Helsingborg, Sverige och runt om i världen. I tider av kris behöver därför Sverige och Helsingborg hålla ihop. Samhället måste kliva fram och finnas där för medborgarna. Just nu brister det gemensamma ansvaret i vår stad. Vanligt folk får betala priset för en nedprioriterad välfärd – I skolan, på äldreboendet, inom LSS, på arbetsplatsen och på sjukhuset. Vi ser hur resultatet av när marknad sätts före människa och hur grupp ställs mot grupp i ett läge då sammanhållningen behöver öka. I år samlas vi under parollen ”gemensamt ansvar för Sverige” för det är precis det vi behöver framåt. Ett Helsingborg där barnen får bästa möjliga förutsättningar att lyckas i livet, där det förebyggande arbetet ökar och där det känns tryggt att bli äldre. Vi ser fortfarande allt för många helsingborgare som kämpar med osäkra anställningar, låga löner och dåliga arbetsvillkor.Det är oacceptabelt att vår stad har högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Detta samtidigt som staden går med enorma överskott som skulle behöva komma vanligt folk till del.

Helsingborg behöver ett nytt ledarskap, som tar tag i de stora samhällsutmaningar vi står inför.

Första maj blir också vårt startskott inför det kommande EU-valet där vi behöver rösta för sammanhållning i Europa. Europas länder måste öka stödet till Ukraina och stå starkare mot Putin men också mot de populistiska och auktoritära krafter som sätter splittring före sammanhållning.  Vidare måste fler länder göra mer för att få ned klimatutsläppen och minska miljöförstöringen inom EU. Vi behöver ta kraftfulla tag mot arbetslivskriminaliteten. På Första maj samlas så arbetarrörelsen gemensamt för att minnas de gått före oss, lyfta röster som annars inte annars hörs och enas i kampen för en bättre värld. För tillsammans kan vi kan visa att en annan framtid är möjlig.

Maria Ward, Socialdemokraterna Helsingborg
Magnus Olsson, LO Helsingborg
Linnéa Danell, SSU Helsingborg

facebook Twitter Email