Klimatanpassa stadens verksamheter

Sommaren år 2018 kommer gå till historien som en av sin tids varmaste somrar. Låt oss även se till att det blir en sommar som fungerar som en väckarklocka när det gäller hur vi ser och förhåller oss till ett förändrat klimat. Helsingborg behöver en ansvarstagande politik som klarar av att hantera klimathoten som hopas. Det är vi är skyldiga våra medborgare och vår personal.

Vi har tagit del av berättelser från äldreboende där äldre tvingas utstå temperaturer på 40 grader plus och lika illa har det varit för både förskolelärare som förskolelever i förskolan. Det är oacceptabelt! Vi socialdemokrater föreslår därför att en långsiktig plan tas fram som rustar oss för extrema väderförhållanden i framtiden. Det finns flera åtgärder som är möjliga att införa som lindrar i värmen. Det kan handla om att se till att stadens lekplatser är försedda med tak, att det finns vattenkranar där det går att fylla på vatten, att vi erbjuder skugga och växtlighet i hela staden som hjälper till att ge svalka och sänka temperaturen. Långsiktigt innebär det att vi måste utveckla vår stad utifrån ett klimatsmart förhållningssätt. Att vi ser till att staden behåller sina gröna oaser och förtätar med försiktighet och på hårdgjorda ytor är avgörande.

– ”Stadens verksamheter behöver rustas för extrema väderförhållande som kan betyda både höjda och sänkta temperaturer, säger Jan Björklund (S) som tillägger att de verksamheter som ansvarar för våra yngsta och äldsta medborgare är särskilt sårbara inför drastiska temperaturförändringar och här är det oerhört viktigt att vi är proaktiva.”

Vår socialdemokratiskt ledda regering har investerat mycket för att skapa förutsättningar för att bemöta nya utmaningar som följer i klimatförändringarnas spår, bland annat genom att föreslå en ökning av de lokala klimatinvesteringarna med 60 procent från och med nästa år där potten ökar från 100 miljoner till 1,3 miljarder 2019 och ytterligare en miljard 2020. Det är fullt rimligt att sätta ambitiösa klimatmål utan att tumma på välfärden. Den socialdemokratiska regeringen har därför satt målet att vi ska vara världens första fossilfria välfärdsland. Ett viktigt och på sikt nödvändigt steg att ta.

– ”Helsingborg förtjänar ett ledarskap som tar klimathoten på allvar. Våra medborgare och vår personal ska känna sig trygga med att deras stad står rustad för extrema väderförhållanden. Det är anledningen till att vi föreslår att staden tar fram en plan för att bemöta värmeböljor och kylknäppar i framtiden” 

För mer information kontakta:

Jan Björklund 0704 18 80 00

Med vänlig hälsning

Åsa Holmqvist

Politisk sekreterare

facebook Twitter Email