Pressmeddelande: Demokratiutbildning för förtroendevalda

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet för politiken i Helsingborg. Samtliga ledamöter och ersättare i denna församling bär ett särskilt ansvar i förhållande till helsingborgarna. Vad som står på dagordningen är i ständig förändring och det förpliktigar.

Att agera respektfullt mot helsingborgarna som blir direkt berörda av de beslut som fattas är självklart. För att Kommunfullmäktige ska vara och uppfattas som den demokratiska institution den är krävs det enligt vårt sett att se det transparens mot helsingborgarna. Det känns särskilt angeläget nu när flera mäktiga länder visar tendenser om att inskränka och kringskära demokratin.

Det blir alltmer tydligt att demokratin aldrig kan tas för given. Ett faktum som det ständigt behövs påminnas om. Även i Sverige så dyker det upp förslag i våra demokratiska församlingar som vill montera ned demokratiska rättigheter.

Elin Hellqvist (S) vice ordförande i Valnämnden:
–  För att vitalisera och uppdatera demokratin föreslår vi socialdemokrater att Kommunfullmäktige inför en temadag om just demokrati för dess ledamöter och ersättare. Legitimitet är a och o för demokratiska institutioner och det är uppenbart att ävenKommunfullmäktige i Helsingborg behöver öva på att bli goda utövare av det demokratiska uppdrag det fått att förvalta.

Mickey Magnusson (S) 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige:
– En av våra viktigaste prioriteringar är att öka förtroendet för politiken i Helsingborg och värna om vår demokrati. Samtliga partier bör eftersträva ett högt valdeltagande och att fler invånare känner sig delaktiga i den politiska processen.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:
– Med facit i hand vet vi att 24 av Kommunfullmäktiges ledamöter valde att inte rösta i folkomröstningen om Öreundskraft. Utifrån vår horisont är det ytterst problematiskt. En av demokratins värsta fiende är politikerförakt och likgiltighet inför de beslut som fattas.

facebook Twitter Email