Styrelsemöte heldag

03 februari KL: 9:00 - 13:00

Ordinarie och ersättare i Arbetarekommunens styrelse kommer att ägna en heldag åt att prata värdegrund och framtida arbete i och tillsammans med grundorganisationerna. Separat kallelse går ut till berörda. Plats meddelas senare

facebook Twitter Email