Pressmeddelande: Skyddsombuden ska utvecklas inte avvecklas

Idag är det skyddsombudens dag. Skyddsombuden företräder arbetstagaren och fyller en mycket viktigt funktion på arbetsplatsen. Tyvärr är det långt ifrån alla arbetsplatser som har ett skyddsombud trots att det är lag på att alla arbetsplatser med över fem anställda ska utse ett skyddsombud. Svenskt näringsliv har gett sig in i debatten och anser att skyddsombud ska frånkopplas de fackliga organisationerna och istället ska de ersättas med en oberoende arbetsmiljörådgivare underställd Arbetsmiljöverket, – det anser vi är fel väg att gå, säger Anna Ingers (S) Kommunalråd .

Idag har skyddsombuden de fackliga organisationernas mandat  och dess samlade kunskap, att förhandla bort det gynnar inte löntagarna. Det är krävande och inte sällan konfliktfyllt att arbeta för förbättringar i arbetsmiljön och att då veta att de fackliga organisationerna finns som backup med erfarenhet och kompetens kan i många fall vara avgörande för  det enskilda skyddsombudet ska känna sig trygg att agera.

Helsingborg kommun har länge brottas med höga sjukskrivningstal inom flera förvaltningar. Vi har vid ett par  tillfällen sedan tidigare motionerat i den frågan och de åtgärder som har föreslagits har inte varit tillräckliga. Sjukskrivningarna är fortfarande många och det behövs ett helhetsgrepp kring frågan som spänner över hela kommunens verksamhet.

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

  • Chefer måste ta arbetsmiljöarbetet på större allvar och aktivt följa upp hur det står till ute på sina respektive arbetsplatser. Det systematiska arbetsplatsarbetet där skyddsombuden har en nyckelroll måste fungera om vi ska säkra en framgångsrik utveckling av arbetsmarknaden.
facebook Twitter Email